Poliklinikler

Nöroloji

Nöroloji; beyin sinir ve kas hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Hastanemiz Nöroloji kliniğinde beyin sinir ve kas hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Nöroloji Kliniğini Elektrofizyoloji laboratuvarında; Bilgisayarlı EEG, bilgisayarlı EMG hizmetleri vermektedir.

Özellikle EMG, Kastamonu'da hizmet veren ilk EMG ünitesidir.

Bilgisayarlı EEG: Dijital EEG olarak geçmektedir. Daha çok epilepsi hastalarında teşhisinde kullanılmaktadır.
Bilgisayarlı EMG: Vücuttaki çeşitli periferik sinir ve kas hastalıklarının teşhisi EMG ile koyulabilmektedir.

Felç hastalıkları
Nevralji (Sinirsel Ağrılar)
Epilepsi (Sara) Hastalığı Tedavisi
İrade Dışı Titreme ve Kasılmalar
Adalelerde Erime ve Güçsüzlük Belirtileri
Parkinson Hastalığı
Bunama – Demans (Alzheimer)
Multiple Skleroz
Beyin Kanaması
Baş Ağrısı – Migren
Baş Dönmesi (Vertigo)
Elektrofizyoloji laboratuvarı
EEG (Beyin Elektrosu)
EMG

Nöroloji Doktorlarımız

Doktor Bilgisi Girilmemiş