Poliklinikler

Kardiyoloji

Hastanemiz Kardiyoloji Bölümü gelişmiş cihazlar ile halkımızın kalp hastalıklarının tanısında, tedavisinde ve rehabilitasyonunda hizmet verdiği gibi kalp sağlıklarını da korumayı hedefler.

Ünitemizde;

Kalp Krizi
Koroner Arter Hastalığı
Kalp Yetmezliği
Kalp Kapak Hastalıkları
Hipertansiyon
Hiperkolesterolemi
Doğumsal Kalp Hastalıkları tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Ayrıca Koroner Yoğun Bakım Ünitemizde her türlü kardiyak acil müdahaleler, kalp krizinde damar açıcı trombolitik tedavi, kardiyak invaziv monitörizasyon, acil ekokardiyografi, kardiyak şok gibi uygulamalar 24 saat hizmettedir.

Kardiyoloji Bölümünde
Transtorasik Renkli Doppler Ekokardiyografi
Kontrast Ekokardiyografi
Efor Testi
24 saat EKG Ritim Holter
24 saat Tansiyon Holter cihazları bulunmaktadır.

EKOKARDIYOGRAFI

Kalbin anatomik ve fonksiyonel olarak değerlendirilmesinde girişimsel bir işlem olmaması ve tamamen güvenli, riski olmaması nedeniyle eşsiz bir tetkiktir.
Ekokardiyografi sonrası kalbin pompa fonksiyonunun durumu, kapakların yapısı fonksiyonel durumu, kalbin yapısal anormallikleri hakkında bilgi edinilir.
Ekokardiyografi laboratuvarı kalp kapak hastalıkları, iskemik kalp hastalığı, perikardiyal hastalıklar, kardiyak kitleler, büyük damarların hastalıkları, akciğer hastalıkları ve doğumsal kalp hastalıkları için önemli bilgiler sağlamaktadır.

EFOR TESTİ-TREADMİLL-YÜRÜME BANDI

Halk arasında yürüme bandı olarak da bilinen treadmil bir band üzerinde hasta 12 derivasyonlu bir EKG aletine bağlı olduğu halde belli protokoller dahilinde yürümeyle başlayıp düzenli olarak band hızı artırılarak koşturulması esasına dayanır. Girişimsel bir işlem olmaması, ucuz olması ve nispeten düşük komplikasyon oranı nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir. Hastaların daha kolay yapabildiği treadmil koroner kalp hastalığına ait klinik şüphenin olduğu hastalarda, efor kapasitesini değerlendirmek için, rehabilitasyon programının bir parçası olarak, eforla ilgili şikayetlerin ortaya çıkarılması ve daha nadir olarak ilaç tedavisinin monitorizasyonu için yapılır. Test sırasında EKG'de ST segmentinde çökme olması, tipik göğüs ağrısının oluşması, hipotansiyon gelişmesi gibi bazı durumlarda pozitif sayılan bu testten sonra genellikle kardiyak kateterizyon gibi daha ileri bir tetkikle koroner kalp hastalığı tanısı kesinleştirilir.

HOLTER

Kalp atışlarının, 24-48 saat taşınınan bir aletle kaydedilip daha sonra bir bilgisayar programı ile bilgisayar ortamında EKG trasesi haline dönüştürülmesidir. Böylelikle anormal ritmler, ekstra atımların yanısıra EKG deki iskemiye işaret edebilecek değişiklikler tespit edilebilir, aynı zamanda tedavinin etkilerini izlemek amaçlı da takılabilir.

AMBULATUAR KAN BASINCI İZLEMI

Her 15 veya 30 dakikada bir tansiyon ölçümü yapıp kaydeden taşınabilir bir tansiyon ölçüm aletinin 24 saat süreyle hastanın üzerinde kalmasını gerektirir. Beyaz önlük hipertansiyonu olduğu düşünülen, hipotansif veya hipertansif ataklar tarifleyen hastalarda nadir olarak da tedaviye cevabı değerlendirmek için takılır.

Kardiyoloji Doktorlarımız

Doktor Bilgisi Girilmemiş