Poliklinikler

Cildiye

Deri hastalıklarında (deri, saç, tırnak, vücut giriş kapıları-ağız mukozası gibi..) ve zührevi hastalıklarda (cinsel yolla bulaşan hastalıklar) tanı ve tedavi girişimlerinin yapıldığı bölümdür. Hastanemizde muayene, takip ve tedavi modern teknolojik yöntemlerle yapılmaktadır.

Cildiye kliniğinde ayakta muayeneleri, teşhis ve tedavileri, gerektiği taktirde yatarak tedavileri de yapılabilmektedir.

Ayrıca; muayenenin yeterli olmadığı durumlarda deri biyopsileri uygulanır, elektro koter uygulamaları, krioşirurji uygulamaları ve diğer tetkikler yapılabilmektedir

Cildiye Doktorlarımız

Doktor Bilgisi Girilmemiş