Değerlerimiz

Değerlerimiz

Hasta merkeziyetçi yaklaşım: Tüm hasta ve hasta yakınlarımıza sıcak, kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam oluşturma gayretindeyiz. " Sağlık, insanoğlunun sahip olduğu en kıymetli hazinedir, sağlıklı insan ise yaşam kalitesinin ve özlenen toplum anlayışının vazgeçilmez unsurudur " Bu bizim temel yaklaşım politikamızdır.

Hasta haklarına saygılı: Herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm hastalarımıza eşit hizmet sunmak tayız. Hastalarımızla açık iletişim kurarak teşhis ve tedavi süreçlerinde söz sahibi olmaları sağlanmaktadır.

—Çalışanlarımızın memnuniyeti: Çalışanlarımızın iş ve artı değer yaratmasının kurumumuzun gelişimi için öneminin farkındayız. Çalışanlarımızla ortak hedef ve değer oluşturarak gelişeceğimizin bilincindeyiz.

—Sağlıkta kaliteyi ve gelişmeleri takip ediyoruz. Hizmet süreçlerimizde sadece sezgi, duygu ve deneyimlerimize değil sağlık ve kalitedeki gelişmeleri takip ederek kullanılmasına önem ve öncelik veriyoruz.

—Hizmet süreçlerimizde sadece sezgi, duygu ve deneyimlerimize değil sağlık ve kalitedeki gelişmeleri takip ederek kullanılmasına önem ve öncelik veriyoruz. 

İnsana ve emeğe saygı
Güvenilirlik
Bilime ve akla dayalı davranmak
Çalışkanlık
Ekip olma bilinci
Profesyonellik
Yeniliklere açıklık


Sağlık Ekip İşidir

“ En yüce değer bilgi ve en üstün hizmet insana hizmettir ”