Olukbaşı Anadolu Hastanesi

Olukbaşı Anadolu Hastanesi

ÖZEL ANADOLU HASTANESİ
YÖNETİM KADROSU

 

  Dr. İsmail KIRGEÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

 
 

Uzm. Dr. Zeki Esat ÖZTÜRK
Medikal Hizmetler Direktörü 

 

-
 Medikal Hizmetler Direktör Yardımcısı

 

 

Op.Dr A.Tolga Kaplan
Medikal Hizmetler Direktör Yardımcısı

 

Kayhan YAMAN
İdari Hizmetler Direktör

 

 

Arzu Dinç
Hemşirelik Hizmetleri Direktörü- Kalite Yönetim Direktörü

 

-
Halkla İlişkiler Koordinatörü

 

Uzm.Dr. Halil İbrahim Yılmaz
Medikal Hizmetler Direktörü

 

-
Medikal Hizmetler Direktör Yardımcısı

 

-
Medikal Hizmetler Direktör Yardımcısı

 

Gülten Göksoy
İdari Hizmetler Direktör

 

Gülten Göksoy
Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
 Kalite Yönetim Direktörü

 

-
Halkla İlişkiler Koordinatörü

 

Dr. İsmail KIRGEÇ
Diyaliz Merkezi Mesul Müdürü

 
 

Uzm. Dr. Vedat Gök
Görüntüleme Merkezi Sorumlu Hekim

 

 

 

Sağlık Ekip İşidir

“ En yüce değer bilgi ve en üstün hizmet insana hizmettir ”