Poliklinikler

Göz Hastalıkları

Özel Anadolu Göz Kliniğinde; her yaştan hastaya; göz, göz kapağı ve çevre dokuları hastalıklarının tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Bölümümüzde; katarakt, glokom, diabetik retinopati,kornea hastalıkları, allerji ve enfeksiyon hastalıkları, maküla dejenarasyonu, pediatrik oftalmoloji ve şaşılık gibi göz hastalıklarının teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

Kliniğimizde; Kırma kusurlarını (miyopi, hipermetropi ve astigmatizma) tespit eden bilgisayarlı göz muayenesi, Renkli görme testleri (Ishiara), Göze Temas Etmeden Göz İçi Basıncını Ölçen, Nonkontakt Tonomemetre, Oküler Biyometri Cihazı, Görsel Uyarılmış Potansiyelleri Ölçme Cihazı (VEP), Bilgisayarlı Görme Alanı Değerlendirme Cihazları ile teşhis konulmaktadır. Estetik ve Tedavi Amaçlı Kontakt Lens hizmeti de sunulmaktadır.

Göz Hastalıkları Doktorlarımız