Diyaliz Merkezi Değerlerimiz

Diyaliz Merkezi Değerlerimiz

Hasta ve çalışan haklarını gözetmek, korumak ve mahremiyetini sağlamak, hasta ve çalışan güvenliği odaklı, etkin, kaliteli, sürekli, değişim ve gelişime açık sağlık hizmeti sunmak, tüm uygulamaları etik değerlere uygun, saygı, bilimsellik, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme anlayışı ilkeleri çerçevesinde, dayanışma ve işbirliği ile sürdürmek.

 


Sağlık Ekip İşidir

“ En yüce değer bilgi ve en üstün hizmet insana hizmettir ”