Poliklinikler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

0-15 yaş arası çocukların sağlık ve hastalıklarının ilgilendiği kliniğimiz; Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi,
Çocuk Hastalıkları Yataklı Birim,
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Polikliniği alt birimlerinden oluşmaktadır.
Yenidoğan bebeğin doğum salonunda muayenesinden itibaren, 0-15 yaş arası çocukların sağlam çocuk izlemi, aşılama, tanı-tedavi hizmetleri uzman hekim tarafından yürütülmektedir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yönetiminde, deneyimli sağlık personeli ve yeterli altyapısı ile tam donanımlı olarak hizmet vermektedir.


Bunun yanında portatif röntgen cihazı, ultrason cihazı ile bebeklere yatak başı röntgen filmi incelemeleri yapılabilmektedir.
Hastanemizde doğan bebeklerin metabolik hastalıkları tarama testi (fenilketonüri, hipotiroidi),sarılık testi, doğuştan kalça çıkığı ve işitme testleri, büyüme, gelişme, beslenme ve aşılama gibi takipleri çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde yapılabilmektedir.


Çocuk Gelişimi ve Takibi
Çocuklarda Sağlıklı Beslenme
Aşı Takvimi ve Takibi
Metabolik Tarama Testleri (Hipotiroidi ve Fenilketonüri)
Boy Kısalıkları ve Büyüme Gerilikleri
İştahsızlık Sebepleri ve Tedavisi
Erken veya Gecikmiş Puberte
Tiroid Hastalıkları
Alerjik Bronşit
Sık Hastalanma Sebepleri Tanı ve Tedavi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktorlarımız

Doktor Bilgisi Girilmemiş