Kalite Politikalarımız

Kalite Politikalarımız

Kalite Politikamız ve Kalite Yönetim Birimi

Kurumsal bir kimlikle, en iyi alt yapı, tıbbi donanım ve çağdaş teknolojiyi kullanarak tecrübeli ve güler yüzlü bir ekiple hasta haklarına saygılı, tıbbi etik ve deontolojiye uygun hizmet vermek, bu hizmeti verirken Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek personelin aktif katılımı ile bir takım ruhu içerisinde çalışmak, Özel Kastamonu Anadolu Diyaliz Merkezi ekibinin kalite politikasıdır.

Kalite Yönetim Biriminin Amacı

Hastanemizin içinde süregelen tüm faaliyetlerin içeriklerini incelemek, verimliliklerini değerlendirmek, iyileştirme süreçlerini planlamak ve hastane yapısına yönelik toplam kalite çalışmalarını yürütmektir. 

Kalite Yönetim Biriminin Görevleri

Kalite Yönetim Birimi hastane içinde geliştirilen iş süreçlerinin tanımlamaları doğrultusunda toplam kalite çalışmalarını koordine eder, toplam kalite çalışmaları verilerini muhafaza eder ve Kalite Yönetim Kurulunun tüm işleyişe hakim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, belirlenmiş kalite standartlarını, bunlara ulaşma çalışmalarını ve yapılacak olan değişikliklerin ayrıntılarını bir program dahilinde izler.

Amaçlanan kalite seviyesine bu plan doğrultusunda ulaşılmasına çalışır. Bu faaliyetlerle ilgili tüm verileri kendi bünyesinde muhafaza eder. Hatalı ya da eksik iş süreçlerinin önceden hedeflenen kalite seviyesine uygunluğu için periyodik olarak istatistiksel veriler toplayıp değerlendirerek yapılacak iyileştirme aşamalarını belirler.

Bununla birlikte Kalite Yönetim Birimi;

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Bölüm Hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.

Hastanenin öz değerlendirmeleri yönetir.

Hasta ve çalışan memnuniyetini değerlendirir.

SKS çerçevesinde hazırlanan doküman yönetimini sağlar.

Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.

SKS çerçevesinde belirlenen ekiplerin faaliyetlerini takip eder.

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar.

Komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar.

 

Hedeflerimiz

Hastalarımız için;
Ulusal standartları en üst seviyede tutarak ve tüm dünyada kabul gören son yeniliklerle tedavilerini düzenlemek, yaşamsal konforlarına dikkat ederek rahatça ve güvenle tedavi alabilecekleri bir ortam hazırlamak, tedavilerinin ve takiplerinin devamlılığında etik değerlerden ödün vermemek, tedavilerinde kullanılan cihazları tüm dünyada kullanılan son teknolojiye uyumlu halde tutmak,

Çalışanlarımız için;
Birlik ve beraberliğin önemi ile ekip ruhunu oluşturmak, bir ekip olarak hareket etmek için motivasyonumuzu en üst seviyede tutmak, mesleki bilgi ve becerilerimizi arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak

Toplum için;
Sağlık için bedensel ve ruhsal tam bir iyilik hali gerekliliğini topluma aktarmak, toplum sağlığının devamlılığı için gereken çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.


Sağlık Ekip İşidir

“ En yüce değer bilgi ve en üstün hizmet insana hizmettir ”