Yapılan Testler

Check Up

Hastalıkların, özellikle kronik hastalıkların hemen hepsinin belirtisiz ya da günlük yorgunluk ve sıkıntılara bağlı olduğu düşünülen hafif belirtilerle seyrettiği bir dönem vardır. Organların rezerv kapasitelerinin kullanıldığı bu dönemin sonucunda kalıcı hasar ve rezervin tükenmesi ile birlikte de ağır belirtiler ortaya çıkar.Bu noktadan sonra çözümler çok daha pahalı ve zordur. Daha sonra ortaya çıkacak bir hastalığın ya da var olan riskin erken tanısı, uygulanacak check-up (genel sağlık tarama) programları ile mümkündür.

CHECK-UP (GENEL)
Akciğer Grafisi P.A (Tek Yön)
VLDL Kolesterol
AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
Alanin Aminotransferaz (ALT)
ALP (Alkalen Fosfataz)
Amilaz
Anti Hbs (Mikropartikül İmmün Assay-MEI)
ASO, Kantitatif
Aspartat Aminotransferaz (AST, SGOT)
CRP (C Reaktif Protein), Kantitatif
GGT (Glutamiltransferaz)
HBsAg (Kemoluminesans veya Benzeri)
HDL-Kolesterol
Hemogram
İdrar Mikroskobisi
İdrar Tetkik Strip İle Otomatik
Kalsiyum (CA)
Kan Grubu (ABO)+Rh
Klor
Kolesterol, Total
Kreatinin
LDL- Kolesterol
Potasyum
Protein, Total
RF
Sedimentasyon
Sodyum
Trigliserit
TSH
T3 (Triiyodotironin)
T4 (Tiroksin)
Üre
Ürik Asit
EKG- Elektrokardiyogram

CHECK-UP (BAYAN)
ALP (Alkalen Fosfataz)
Alanin Aminotrensferanz (ALT)
Aspartan Aminotransferanz (AST,SGOT)
Fosfor (P)
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HDL- Kolesterol
Hemogram
İdrar Mikroskobisi
İdrar Tetkiki Strip İle Otomatik
Kalsiyum (CA)
Kan Grubu (ABO)+Ph
Kolesterol, Total
Kreatinin
LDL- Kolesterol
Potasyum
Sedimentasyon
Sodyum
Trigliserit
TSH
T3 (Triiyodotironin)
T4 (Tiroksin)
Üre
Ürik Asit
VLDL Kolesterol
EKG-Elektrokardiyogram (12 Derivasyonlu, Sadece EKG Trase Çekimi)
Akciğer Grafisi P.A (Tek Yön)
Anti Hbs (Mikropartikül İmmün Assay-MEI)
AkŞ (Açlık Kan Şekeri)

CHECK-UP (ERKEK)
Akciğer Grafisi P.A (Tek Yön)
T4 (Tiroksin)
AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
Alanin Aminotransferanz (ALT)
Amilaz
Anti Hbs (Mikropartikül İmmün Assay-MEI)
Aspartal Aminotransferanz (AST, SGOT)
GGT (Glutamiltransferaz)
HBsAg (Kemoluminesans veya Benzeri)
HDL-Kolesterol
Hemogram
İdrar Mikroskobisi
İdrar Tetkiki Strip ile Otomatik
Kalsiyum (CA)
Kan Grubu (ABO)+Rh
Kolesterol, Total
Kreatinin
LDL-Kolesterol
Potasyum
Prostat SpesifikAntijen (PSA Total)
Sedimentasyon
Sodyum
Trigliserit
Üre
Ürik Asit
VLDL Kolesterol
TSH
T3 (Triiyodotironin)
EKG Elektrokardiyogram

CHECK-UP (ÇOCUK)
Gaita Mikroskopisi
Hemogram
İdrar mikroskopisi
İdrar Tetkiki Strip ile Otomatik
Kalsiyum (CA)
Kan Grubu (ABO)+Rh
Klor
Kreatinin
Potasyum
Sedimentasyon
Sodyum
Üre
Akciğer Grafisi P.A (Tek Yön)
Sinüs (Waters) Grafisi (Tek Yön)
AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
Alanin Aminotransferanz (ALT)
Antibiyotik Duyarlılık Testi (Her Biri)
ASO, Kantitatif
Aspartat Aminotrasferanz (AST. SGOT)
Bakteri Tanımlanması (Yarı Otomatik)
CRP (C Reaktif Protein), Kantitatif

CHECK-UP (DİABET)
AkŞ (Açlık Kan Şekeri)
Glikozile Hemogiobin (Hb A1C)
HDL- Kolesterol
İdrar Mikroskobisi
İdrar Tetkiki Strip ile Otomatik
Kolesterol (Total)
VLDL-Kolesterol
LDL- Kolesterol
Potasyum
Sodyum
Tokluk Kanşekeri
Üre
Kreatinin

Check Up Doktorlarımız

Doktor Bilgisi Girilmemiş