Üniteler

Laboratuvar

Ünitemiz gelişmiş bilgisayar alt yapısı ve otomasyon sistemi ile en kısa zaman içinde sonuçları doktora ve hastaya verebilen, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Hormon ve alerji testlerinin tümünü yapabilen cihazlarla donatılmıştır.

Laboratuvarımız; Biyokimya ve Mikrobiyoloji birimlerinden oluşmaktadır.

Biyokimya laboratuvarı; Klinik hekimlerimizin rutin uygulamalarda istedikleri kan analizi, idrar analizi, kan biokimya analizi gibi hastalıkların tanısını koymada olmazsa olmaz yardımcı faktörler olan bir takım analiz ve tetkikleri uygun bir şekilde ve uygun teknolojiyi kullanarak yapan, sonuçları hekimlerimize ileterek hastalıkların tedavisinde yardımcı olmak amacı güden bir laboratuvar birimidir.

Mikrobiyoloji laboratuvarında; her türlü vücut sıvısı ve metaryelin oksijenli ve oksijensiz ortamda kültürü yapılarak, ayrıca kültürle ortaya konamayan mikroorganizmaları da serolojik yöntemler ile belirleyerek hekimlerin tanı koymasına ve tedavisine yardımcı olan bir birimdir. Aynı zamanda Hastanemiz sterilizasyonu ve dezenfeksiyonunda rol almaktadır.

Kastamonu il genelinde ve çevre illerde çok seyrek rastlanan hastalıklar ve bunlarla alakalı olarak nadir istenen tetkiklerde, ülkemizde referans özelliği uluslararası kurumlarca tescil edilmiş olan İstanbul Referans ve Ankara Düzen Laboratuvar’larına tarafımızdan gönderilmekte olup bu konuda da hizmet verilmektedir. Böylelikle hastalarımızın büyük şehre gitme zorunluluğu ortadan kaldırılmış; zaman ve maliyet açısından tasarruf etmeleri sağlanmıştır.

*Rutin Biyokimya Tetkikleri
-Tümör Markerleri
-Hormon Tetkikleri
-Romatolojik Tetkikler
*Mikrobiyolojik Tetkikler
-Bakteriyolojik Analiz
-Serolojik Tetkiler
-Mikroskopik İncelemeler
-Moleküler Tetkikler

Laboratuvar Doktorlarımız