Hekim Makaleleri

PROSTAT KANSERİ

PROSTAT KANSERİ

Erkeklerde en çok görülen  kanser türüdür.

Ortalama 100 binde 156 kişi de saptanmaktadır.

40’lı yaşlardan sonra görülmeye başlar ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar.

Siyah ırkta daha fazla görülür.

Ailesinde prostat kanseri ve/veya meme kanseri öyküsü olanlarda görülme sıklığı artar.

Kadminyum, kauçuk ve matbaa sanayiinde çalışanlarda biraz daha sık rastlanır.

Yağlı diyetle beslenenlerde ve A vitamini eksikliği olanlarda da prostat kanseri görülme sıklığı fazladır.

Avrupa’da yıllık yeni vaka sayısı ortalama 400 bin olup, yıllık ortalama ölüm sayısı 92 bin’dir.

TANI :

Parmakla rektal muayene

Kan PSA ( prostat spesifik antijen ) düzeyi

Multiparametrik prostat MR

Transrektal ultrasonografi ve prostat biyopsisi ile konulmaktadır.

TEDAVİ :

1-Lokalize Prostat Kanseri:   Radikal Cerrrahi ( açık, laparoskopik/robotik), Pelvik Radyoterapi, Gözlem (hastanın yaşı, fiziksel durumu, eşlik eden hastalıkları dikkate alınarakperiyodik kan ve radyolojik tetkikler yapılarak gerektiğinde müdahale yapılması)

2-Lokal ileri Prostat Kanesri : radikal cerrahi, hormonoterapi, radyoterapi

3- İleri evre (metastatik) Prostat Kanseri : Hormonoterapi, Kemoterapi, Radyoterapi, nadiren cerrahi

ÖNERİLER:

Özellikle 40 yaştan itibaren erkeklerin düzenli ürolojik kontroller yaptırmaları erken tanı bakımından oldukça önemlidir.

Ailesinde prostat kanseri öyküsü olanlarda kontrol daha önem kazanmaktadır.

Prostat kanseri her zaman işeme sorunları ile ortaya çıkmayabilir. Bu nedenle hekime başvurmak için  sorun olması gerekli değildir.

Erken tanı sonrası uygun tedavi uygulanırsa hastalıktan şifa bulma oranı % 90 ların üzerindedir.

Radikal cerrahi bakımından açık ve laparoskopik/ robotik yöntemlerin, birbirlerine tedavi üstünlüğü yoktur. Hastanemizde prostat kanserinin cerrahi tedavisi açık veya laparoskopik yöntemlerle yapılabilmektedir.

 

 

 

Paylaş :

Tags: ,deneme