Olukbaşı Anadolu Hastanesi

Mert DRAVOR

Mert DRAVOR

Psikolog

Özgeçmiş

Doğum Yeri: Kastamonu
Görevi: Psikolog
Görev Yeri: Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi / İsfendiyar Anadolu Hastanesi
Branşı: Psikolog
Email: Dravormert@gmail.com
Üniversite: Eastern Mediterraneas University ( Doğu Akdeniz Üniversitesi ) / %100 İngilizce Eğitim Programı
Uzmanlık : Near East University ( Clinical Psychology ) / Ön Kabul

 

Önceki Görev: Oxford Üniversitesi WellcomeTrust Centre for Human Genetics’de kıdemli araştırma görevlisi Dr. Nilüfer Rahmioğlu’nun öncülüğünde kurulan ve proje yürütücülüğünü yaptığı ‘’ Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifin’de Psikolog (2018), Daü Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde Dekan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mevhibe Banu Hocaoğlu ile Kadın ve Çocukların Sağlığı hakkında yürütülen çalışmalarda Araştırma görevlisi (2018),
Beşiktaş Spor Kulübü Sporcu Sağlık Merkezinde Sporculara Yönelik Psikolojik Çalışmalar Yürüttü (2017) TPÖÇG (Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu) Kıbrıs Bölgesi Organizasyon Sorumlusu (2016-2017) Fenerbahçe Spor Kulübü Sporcu Sağlık Merkezi Psikoloji Biriminde Sporculara Yönelik Psikolojik Çalışmalar Yürüttü (2016) Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde Süpervizyon Eğitimi (2014).

Yabancı Dil: İngilizce
Eğitim ve Seminerler: Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr.Nagihan Çalışkan tarafından gerçekleştirilen Bireysel Terapi, Sanat ve Grup Terapileri Süpervizyon Eğitimleri (2014 ), Weschsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği- IV (WÇZÖ-IV ) ( Türk Psikologlar Derneği ), DENVER II Gelişimsel Tarama Testi ( Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği ) Ankara Gelişim Tarama Envanteri ( Türk Psikologlar Derneği ) Peabody Resim Kelime Tanıma Testi ( Türk Psikologlar Derneği ), Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği Uygulama Eğitimi ( Türk Psikologlar Derneği / Süpervizyon Aşamasında ), Tifaldi ( Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi ) / Türk Psikologlar Derneği / Süpervizyon Aşamasında ), Resim Çizme Testleri ( Türk Psikologlar Derneği ), Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi ( Türk Psikologlar Derneği ), Beier Testi ( Türk Psikologlar Derneği ) , Duygu Durumu Ölçekleri ( Türk Psikologlar Derneği ) Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi ( Türk Psikologlar Derneği ) Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Bağlı olduğu Dernekler : Türk Psikologlar Derneği, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

Tıbbi İlgi Alanları : Aile Danışmanlığı, Bireysel Psikoterapi, Depresyon, Endişe-Kaygı, Obsesif/Kompulsif Bozukluk- Özgüven Sorunu, Uyku ve İştah Sorunları, Kişilerarası İlişkilerde Yaşanan Problemler, Sosyal Hayat ile Uyum Sorunları, Geçmiş Olumsuz Yaşantı ve Deneyimler (Travma),Psikolojik Temelli Fiziksel Şikayetler, Davranış Sorunları, Öfke Kontrol Problemleri, İlişki Sorunları, Çocuk/Ergen Psikoterapisi, Korkular, Kaygılar, Fobiler, Travma, İçe Kapanıklık, Uyku Sorunları, Çocuk ve Ergende Öfke Kontrol Problemleri, Uyum Sorunları (Okul-çevre), Akran Danışmanlığı, Okul Fobisi, Okul ve Akademik Konularda Sorunlar, Okul Çağı Çocuğunun Gelişimi, Sınav Kaygısı, Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü, Sosyal Ortamlarda Çekingenlik/Yalnızlık, Aşırı Hareketlilik ve Dikkat Eksikliği, Ergenlik Döneminde Uyum Sorunları, Ergenlikte Cinsel Gelişim