Sisteminizde Flash Yüklü Olmalıdır!

Get Adobe Flash player

Sisteminizde Flash Yüklü Olmalıdır!

Get Adobe Flash player

Ziyaret Saatleri ve Uyulması Gereken Kurallar

ZİYARETÇİ KURALLARI 
 
1. Hastanemizde ziyaret haftanın 7 (yedi) günü saat 08:00:22:00 saatleri arasındadır. 
2. Hastane düzeninin sağlanması açısından bu saatler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. 
3. Ziyaretçiler hastaların dergi ve kitap gibi hediyeler getirilebilirler. 
4. Canlı çiçek, içecek,yiyecek getirilmez. 
5. Sigara içmek hastane yerleşkesinde kesinilikle yasaktır. 
6. Hasta yataklarına oturmak yasaktır. 
7. Ziyaret süresi 15 dakikayı geçmemelidir. 
8. Hekim vizite geldiğinde tüm ziyaretçiler odayı boşaltmalıdırlar. 
9. Tüm ziyaretçiler ,görevlilerin talimatlarına uymak zorundadırlar. 
 
YOĞUN BAKIM HASTA ZİYARET KURALLARI 
 
1. Hastaların özellikli durumlarından dolayı günde 2 (iki) kere 5 dakikayı geçmemek kaydıyla sadece 1. derece yakınları talimatlara uygun olarak ziyaret edebilirler. 
2. Ziyaretçiler, galoş,önlük,maske ve bone giymek zorundadır. Yoğun bakıma girerken alkol bazlı el dezenfektanı kullanılır. Yoğun bakımdan çıkarken el dezenfektanı kullanılır ve eller yıkanır. 
 
 İZOLASYON ODASI HASTA ZİYARET KURALLARI 
 
 Hekimin izin vermesi durumunda, Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullanmak kaydı ile hastanın 1. derece yakınları aseptik kurallara uyarak hasta ziyaretinde bulunabilirler.  
 
 
REFAKATÇİ KURALLARI 
1- Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir. 
2- Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur. 
3- Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz. 
4- Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler. 
5- Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
6- Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler. 
7- Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
8- Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir. 
9- Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. 
10- Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar. 
11- Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir. 
12- Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir. 
13- Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir. 
14- Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler. 
15- Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler. 
16- Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir